GRUNDSKOLA 4-9 – SPECIALUTBILDNING

UTBILDNINGSPROFIL

LA School of Sports erbjuder specialutbildning för de elever som vill bli ännu lite bättre i sin utbildning. I specialutbildningen väljer eleverna att satsa på det ämne där intresset finns.

“Du kan välja att odla och förädla ditt intresse”

Specialutbildningen ingår i skolans  “elevens val” och inverkar inte på ordinarie schema och timplan.

LA School of Sports erbjuder följande specialutbildningsalternativ:

Matematik

Matematik för dig som är extra intresserad av ämnet och vill fördjupa dina kunskaper. Här lär du dig använda matematiken på det sätt den används i samhällslivet med olika infallsvinklar. Ekonomiska beräkningar och företagsekonomi, byggberäkningar och praktisk matematik. Skolan erbjuder också basmatematik för dig som tycker att matte är lite svårt.

Svenska på alla nivåer

Hos oss kan du välja att utveckla din svenska och nå en högre nivå i att läsa, skriva och tala. Du får ta del av olika genre av litteratur och även praktisera färdighetsträning inför nationella prov. Hos oss kan du även utveckla ditt svenska språk om du har svenska som ett andra språk.

Engelska på alla nivåer

Engelska är ett av världens största språk och många elever är duktiga i engelska. Hos oss kan du välja att utveckla din engelska och nå en högre nivå. För dig som är extra intresserad och begåvad i detta ämnen finns möjligheter att studera engelska på gymnasienivå.