Grundskola 4-9 – Specialutbildning

GRUNDSKOLA 4-9 – utbildningsprofil

LA School of Sports är en grundskola i Landskrona för elever i årskurs 4-9. Våra elever kan välja utbildningsprofil för att satsa extra på ett av tre grundämnen.

Våra elever kan välja mellan:

  • Matematik
  • Svenska
  • Engelska

Landskrona School of Sports erbjuder specialutbildning för elever som vill bli ännu lite bättre i sin utbildning. Genom att välja utbildningsprofil kan eleverna satsa på det ämne där intresset finns. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss här.

Elever. På Landskrona School of Sports arbetar vi med elever i årskurs 4-9.

Du kan välja att odla och förädla ditt intresse.

Utbildningsprofilen ingår i “elevens val” så det påverkar inte ordinarie schema eller timplan. Landskrona School of Sport erbjuder följande utbildningsprofiler:

Matematik

Matematik för dig som är extra intresserad av ämnet och vill fördjupa dina kunskaper. Här lär du dig använda matematiken på det sätt den används i samhällslivet med olika infallsvinklar. Ekonomiska beräkningar och företagsekonomi, byggberäkningar och praktisk matematik. Skolan erbjuder också basmatematik för dig som tycker att matte är lite svårt.

Svenska

På vår skola i Landskrona kan du välja att utveckla din svenska och nå en högre nivå i att läsa, skriva och tala. Du får ta del av olika genre av litteratur och även praktisera färdighetsträning inför nationella prov. Hos oss kan du även utveckla ditt svenska språk om du har svenska som ett andra språk.

Engelska på alla nivåer

Engelska är ett av världens största språk och många elever är duktiga i engelska. Hos oss kan du välja att utveckla din engelska och nå en högre nivå. För dig som är extra intresserad och begåvad i detta ämnen finns möjligheter att studera engelska på gymnasienivå.

Elever studerar.

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar det när en elev väljer idrottsprofil eller utbildningsprofil?

Våra elever kan välja utbildningsprofil för att fokusera på matematik, svenska eller engelska tre extra gånger i veckan. Utöver det har de vanliga klasser, precis som vilken grundskola i Landskrona som helst. Det innebär att alla elever får full gymnasiebehörighet.

Får eleverna mycket läxor om de väljer utbildningsprofil?

Våra elever har vanliga läxor och glosprov, precis som andra grundskolor. Men vi tycker inte att elever ska få så mycket läxor att de upplever stress och ångest. Därför brukar vi säga att om vi jobbar hårt på lektionerna så behöver vi inte ha onödiga läxor. Detta leder till bättre elevhälsa och mindre stress och press för eleverna – vilket i sin tur innebär att de lär sig bättre och tycker om att gå till skolan.

Blockinformation och elevinformation hittar du här.