KONTAKT

Rektor

Fredrik Vigre
fredrik.vigre@lasos.se
0708-593536


Petra Aronsohn
Administratör
petra.aronsohn@lasos.se
0766-778255

Maria Nilsson
Specialpedagog och kurator
maria.nilsson@lasos.se

0766-778258

Helena Sjösvärd
Skolsköterska
helena.sjosvard@lasos.se

Alena Filipovic
Studie- och yrkesvägledare
alena.filipovic@lasos.se

Frågor eller funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar, vill veta mer om vår skola eller besöka oss.
Kontakta Petra Aronsohn på 0766-77 82 55 eller petra.aronsohn@lasos.se .

Besöksadress
Emaljgatan 9-11, 26143 Landskrona

Postadress
Vagnmansgatan 25, 26140 Landskrona,  Organisationsnr: 556720-6239

Fakturaadress

Pdf faktura faktura@lasos.se

Klagomålshantering till huvudman

Om du som vårdnadshavare (eller elev) vill framföra ett klagomål tar du i första hand kontakt med berörd personal, som ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling. Vill du föra ärendet vidare kontaktar du rektor. Rektor ansvarar då för att ditt ärende utreds och att det återkopplas till dig.

Om du upplever att du inte får gehör för ditt klagomål från personalen eller rektor, alternativt att ditt klagomål gäller rektors tjänsteutövning är du välkommen att kontakta vår styrelse på styrelsen@lasos.se