ELEVINFORMATION

Datum och provperiod i årskurs 6

Datumen gäller för läsåret 2021/2022.

ÄmneDelprovVeckaDatumTidsåtgång
svenska, svenska som andraspråkA45–498 nov-10 dec 202160-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever
svenska, svenska som andraspråkB1+C16tis 8 feb 202280 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)
svenska, svenska som andraspråkB2+C26tors 10 feb 202280 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)
engelskaA45–498 nov–10 dec 2021cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)
engelskaB14tis 5 april 202270 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)
engelskaC14tors 7 april 202245 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)
matematikA45–498 nov–10 dec 2021cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)
matematikB+C18onsdag 4 maj 202240-60 min + 60-80 min
matematikD+E18fredag 6 maj 202260-80 min + 40-60 min

Datum och provperiod i årskurs 9

Datumen gäller för läsåret 2021/2022.

Proven ska påbörjas klockan 9:00 på dagen för provet.

ÄmneDelprovVeckaDatum & starttidTidsåtgång
svenska, svenska som andraspråkA45–498 nov–10 dec 2021110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30–60 min är förberedelsetid
svenska, svenska som andraspråkB12tis 22 mars 2022Kl. 9.0045-60 minuter + 140 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
svenska, svenska som andraspråkC12tors 24 mars 2022Kl. 9.00200 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
biologi/ fysik/ kemiA1+A2+A314ons 6 april 2022Kl. 9.0075 min + rast + 45 min + rast + 30 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
biologi/ fysik/ kemiBfrån v. 9icke tidsbunden30 + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)
engelskaA45–498 nov–10 dec 202115-20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)
engelskaB17tis 26 april 2022Kl. 9.0090 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
engelskaC17tors 28 april 2022Kl. 9.0080 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskapA18tis 3 maj 2022Kl. 9.00120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskapB18tors 5 maj 2022Kl. 9.00120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
matematikA45–498 nov–10 dec 2021cirka 30 min (varje grupp får den tid den behöver)
matematikB+C19ons 11 maj 2022Kl. 9.0050 min + rast ca 10 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
matematikD19fre 13 maj 2022Kl. 9.00100 min(exkl. 5–10 min för instruktioner)