Provdatum i grundskolan

provdatum för nationella prov 

Nedan kan ni hitta provdatum för nationella prov för årskurs 6 och 9. Mer information finns att hitta på Skolverkets hemsida

Datum och provperiod i årskurs 6

Datumen gäller för läsåret 2023/2024.

ÄmneDelprovVeckaDatumTidsåtgång
svenska, svenska som andraspråkA45–496 nov – 8 dec 202360-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever
svenska, svenska som andraspråkB1+C111tis 12 mars 202480 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)
svenska, svenska som andraspråkB2+C211tors 14 mars 202380 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)
engelskaA45–496 nov – 8 dec 2023cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)
engelskaB16ons 17 april 202470 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)
engelskaC16fre 19 april 202445 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)
matematikA45–496 nov – 8 dec 2023cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)
matematikB+C17ons 24 april 202440-60 min + 60-80 min
matematikD+E17fre 26 april 202460-80 min + 40-60 min

Datum och provperiod i årskurs 9

Datumen gäller för läsåret 2023/2024.

Proven ska påbörjas klockan 9:00 på dagen för provet.

ÄmneDelprovVeckaDatum & starttidTidsåtgång
svenska, svenska som andraspråkA45–496 nov – 8 dec 2023110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30–60 min är förberedelsetid
svenska, svenska som andraspråkB12tis 19 mars 2024
Kl. 9.00
45-60 minuter + 140 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
svenska, svenska som andraspråkC12tors 21 mars 2024
Kl. 9.00
200 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
biologi/ fysik/ kemiA+B15fre 12 april 2024
Kl. 9.00
90 min + längre rast + 90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner
     
engelskaA45–496 nov – 8 dec 2023
Kl. 9.00
15-20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)
engelskaB16tis 16 april 2024
Kl. 9.00
90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
engelskaC16tors 18 april 2024
Kl. 9.00
80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskapA17tis 23 april 2024
Kl. 9.00
120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskapB17tors 25 april 2024
Kl. 9.00
120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
matematikA45–496 nov – 8 dec 2023
Kl. 9.00
cirka 30 min (tiden kan variera mellan olika grupper)
matematikB+C20tis 14 maj 2024
Kl. 9.00
50 min + rast ca 10 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)
matematikD20tors 16 maj 2024
Kl. 9.00
100 min(exkl. 5–10 min för instruktioner)

För mer information om nationella prov kontakta oss här.