Landskrona School of Sports

Välkommen till Landskrona School of Sports! Vi är en skola i Landskrona kommun för årskurs 4-9 med specialprogram för idrott och teori.

LA School of Sports är en liten modern skola i Landskrona på Karlslund. Hos oss har alla en plats och vi tror att alla kan lyckas. LA School of Sports arbetar alltid med eleven i centrum. Vi vet att goda relationer är viktiga för att skapa både trygghet och studiero. Vi har undervisning i hemklassrum där eleverna har de flesta av sina lektioner. Landskrona School of Sports är en grundskola och högstadieskola i Landskrona kommun.

Våra program

Det som gör vår skola speciell är våra specialprogram för årskurs 4-9. Våra elever kan välja mellan specialidrott och teori, och fokusera på detta ämne tre dagar i veckan, under skoltid. Vi samarbetar med professionella organisationer och instruktörer så att våra elever kan utvecklas på en hög nivå.
 
Våra elever kan välja mellan

 • Fotboll
 • Ridning
 • Dans
 • Hockey
 • Idrott
 • Matematik
 • Engelska
 • Svenska

Idrottslektionerna anpassas individuellt för att kunna möta elever med högt satta mål, liksom elever som är nybörjare i sin idrott. Du kan läsa mer om vår idrottsprofil här och vår utbildningsprofil här.

Regelbundet idrottande gynnar en god inlärnings- och koncentrationsförmåga och bidrar till god gemenskap, motivation och glädje. Detta är något vi ser hos våra elever varje dag. Vid Landskrona School of Sports utvecklas eleverna både i skolarbetet och i sin sport.

Skola i Landskrona kommun

Vår skola i Landskrona grundades 2007 och vi har behöriga och välutbildade pedagoger. Alla våra program ger fullständig gymnasiebehörighet och vi arbetar kontinuerligt med pedagogisk utveckling för att erbjuda eleverna en modern och stimulerande utbildning. Om du har några frågor eller är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss här.

LA School of Sports präglas av glädje, vilja, gemenskap och kvalité.

Vanliga frågor och svar

Är det försent att söka till Landskrona School of sports?

Nej det är det inte, vi har möten med elever året runt och hittar individuella lösningar. Dock ser vi till elevens bästa och att det generellt är bäst att göra ett byte av skola vid terminsskifte.

Har Landskrona School of Sport EHT (Elevhälsoteam)?

Ja! På vår skola har vi kurator och specialpedagog på skolan varje dag. Vi har även studie- och yrkesvägledare en gång i veckan, skolsköterska en dag i veckan och skolpsykolog och skolläkare en gång i månaden. Vår rektor är även delaktig i elevhälsoteamet och vi lägger stort fokus på goda relationer mellan elever och lärare och mellan elever för att främja god elevhälsa.

Vårt elevhälsoteam består av:

 • Kurator – varje dag
 • Specialpedagog – varje dag
 • Studie- och yrkesvägledare – en dag i veckan
 • Skolsköterska – en dag i veckan
 • Skolpsykolog – en gång i månaden (fler vid behov)
 • Skolläkare – en gång i månaden (fler vid behov)

Är Landskrona School of Sport en vanlig skola med alla ämnen?

Ja! Utöver elevens val har vi samma ämnen som andra grundskolor. Våra program ger full gymnasiebehörighet.

Hur arbetar Landskrona School of Sports med att förhindra mobbning?

Vi arbetar med stort fokus på relationer mellan barn och vuxna så att vi snabbt kan förebygga och arbeta med barnen innan det leder till mobbning. Fördelen med en mindre skola är den stora transparensen och elevkännedomen personalen har.

VÅRA SAMARBETSPARTNER

Landskrona Ridklubb
Landskrona dansstudio
IF LEJONET

KONTAKT

Besöksadress: Emaljgatan 9-11, 26143
Landskrona – Postadress: Vagnmansgatan 25,
26140 Landskrona

0766778255