Grundskola 4-9 – Specialutbildning

UTBILDNINGSPROFIL LA School of Sports erbjuder specialutbildning för de elever som vill bli ännu lite bättre i sin utbildning. I specialutbildningen väljer eleverna att satsa på det ämne där intresset finns. “Du kan välja att odla och förädla ditt intresse” Specialutbildningen ingår i skolans  “elevens val” och inverkar inte på ordinarie schema och timplan. LA School of Sports erbjuder följande specialutbildningsalternativ: Matematik Matematik för dig som är extra intresserad av ämnet och vill fördjupa dina kunskaper. Här lär du dig använda matematiken på det sätt den används i samhällslivet med olika infallsvinklar. Ekonomiska beräkningar och företagsekonomi, byggberäkningar och praktisk matematik. Skolan erbjuder också basmatematik för dig som tycker att matte är lite svårt. Retorik, konsten att tala Retorik är ett ämne som du alltid kommer att ha nytta av i din fortsatta utbildning. Detta är för dig som vill utveckla konsten att tala och debattera. I skolans debatteam utvecklar du denna form. Du lär dig också utveckla din förmåga att prata inför publik och hålla intressanta föredrag och presentationer. Engelska på alla nivåer Engelska är ett av världens största språk och många elever är duktiga i engelska. Hos oss kan du välja att utveckla din engelska och nå en högre nivå. För dig som är extra intresserad och begåvad i detta ämnen finns möjligheter att studera engelska på gymnasienivå. Samarbete i engelskan kommer att finnas med andra länder via exempelvis skype. Vetenskap Gillar du NO? Är du intresserad av att laborera och göra experiment? Då ska du välja vetenskap. Här får du chansen att laborera och experimentera i lugn miljö inom biologi, fysik och kemi. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom vetenskap och förädla ditt intresse.