Sjuk- och frånvaroanmälan

Observera att ny sjuk-/frånvaroanmälan ska lämnas in varje dag så länge eleven är frånvarande!

1. Frånvaroanmälan via telefon. 

Ring telefonnummer 0515 – 777 109 och följ anvisningarna. Ni kommer bland annat att få ange elevens tiosiffriga personnummer. För de elever som saknar de fyra sista siffrorna i sitt personnummer anger vårdnadshavare / god man siffrorna 0000 som de fyra sista siffrorna. När registreringen är klar kommer en bekräftelse, så att ni vet att er frånvaroanmälan är mottagen. Frånvaroanmälan via denna tjänst innebär att frånvaron automatiskt kommer att registreras i frånvarosystemet Skola24. Frånvaron kan bara göras för hel dag i taget, och registreras för innevarande dag om man ringer innan klockan 12.00. Om man ringer efter 12.00 kommer frånvaro att registreras för nästföljande dag.

2. Frånvaroanmälan via inloggning i skola24 (på internet eller i mobilapp).

Som vårdnadshavare kan du logga in på https://lasos.skola24.se/ och sjuk- eller frånvaroanmäla ditt barn.

De användaruppgifter som behövs för att aktivera ett användarkonto har tidigare under terminen skickats till elevens vårdnadshavare per post. Saknar du användaruppgifter så kontakta Sofie Wiberg på mail: sofie.wiberg@lasos.seVia skola24hemsidan och i mobilappen går det att göra frånvaroanmälan även för del av dag.

Ni ska som vårdnadshavare inte frånvaroanmäla ert barn via klassföreståndare eller annan personal, eftersom det kan hända att informationen då inte kommer fram i tid.

Information Skola24