Landskrona School of Sports plan mot diskriminering och annan kränkande behandling för läsåret 16/17 finns här i pdf format. Klicka på länken och läs direkt på skärmen eller skriv ut den på din skrivare.

Likabehandlingsplan1617 lasos