Rektor

Roland P. Schoultze
roland.schoultze@lasos.se

0418 33 25 58
0766 77 82 58

Pedagoger och övrig personal

Lärarrum
0418 33 25 59
0766 77 82 59

Jennie Prickelina Malmquist (JM)
Mentor 9a, SO, Hkk
jennie.malmquist@lasos.se

Jesper Olofsson (JO)
Mentor 6a, Ma, Sv, Eng
jesper.olofsson@lasos.se

Malin Setterberg (MS)
Mentor 7a, Ma, NO/TK
malin.setterberg@lasos.se

Tanja Bansemer (TB)
Ty
tanja.bansemer@lasos.se

Tobias Wendt (TW)
Mentor 9b, Sv, En
tobias.wendt@lasos.se

Lotta Cederberg (LC)
Mentor 8a, Slöjd, Bild
lotta.cederberg@lasos.se

Robin Croona (RC)
Mu,
robin.croona@lasos.se

Sebastian Malm (SM)
Mentor 4/5, Idrott & Hälsa, So, Ma
sebastian.malm@lasos.se

Ingrid Wahldén

Skolsköterska
ingrid.wahlden@lasos.se
0418 33 25 60
0766 77 82 60

Ceit Ekdahl

Specialpedagog
ceit.ekdahl@lasos.se

Emma Antonsson

Studie och yrkesvägledare (SYV)
emma.antonsson@lasos.se

Alojz Lukic

Instruktör fotboll
alojz.lukic@lasos.se

Johan Hammarström
Instruktör ishockey
almagutten@hotmail.com

Nina Persson
Instruktör ridning
nina@lrk.nu
0768 – 50 83 18

Frågor eller funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar, vill veta mer om vår skola eller besöka oss.
Kontakta rektor Roland Schoultze (0418 – 33 25 58) roland.schoultze@lasos.se.

För nyanmälning av elev hänvisar vi till vår anmälningssida.

Besöksadress
Emaljgatan 1A, 261 43 Landskrona
Fakturaadress
Box 654, 261 25 Landskrona,  Organisationsnr: 556720-6239

Här hittar du skolan

Sjuk- eller frånvaroanmälan

Vårdnadshavare kan tills vidare sjuk- eller frånvaroanmäla en elev på följande sätt:

1.  Frånvaroanmälan via telefon (kräver knapptelefon). Ring telefonnummer 0515 – 777 109 och följ anvisningarna. När registreringen är klar kommer en bekräftelse, så ni vet att frånvaroanmälan är mottagen. Frånvaron kan bara göras för hel dag i taget, och registreras för innevarande dag om man ringer innan klockan 12.00. Om man ringer efter 12.00 kommer frånvaro i stället att registreras för nästföljande dag.

2. Via följande formulär: Sjuk- och frånvaroanmälan elev. OBS! Detta alternativ måste göras innan 08.00 för att vi manuellt ska hinna registrera frånvaron. Sker det senare än så, skickas ett frånvaromeddelande ut till elevens vårdnadshavare.

Observera att sjuk- eller frånvaroanmälan ska lämnas in varje dag så länge eleven är frånvarande.

Kontaktformulär

Klagomålshantering till huvudman

Om du som vårdnadshavare (eller elev) vill framföra ett klagomål tar du i första hand kontakt med berörd personal, som ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling. Vill du föra ärendet vidare kontaktar du rektor. Rektor ansvarar då för att ditt ärende utreds och att det återkopplas till dig.

Om du upplever att du inte får gehör för ditt klagomål från personalen eller rektor, alternativt att ditt klagomål gäller rektors tjänsteutövning är du välkommen att kontakta vår styrelse på styrelse@lasos.se