Rektor

Roland P. Schoultze
roland.schoultze@lasos.se

0418 33 25 58
0766 77 82 58

Administratör

Sofie Wiberg

sofie.wiberg@lasos.se

0418 33 25 55
0766 77 82 55

Pedagoger och övrig personal

Lärarrum
0418 33 25 59
0766 77 82 59

Jennie Prickelina Malmquist (JM)
Mentor 9a, SO, Hkk
jennie.malmquist@lasos.se

Jesper Olofsson (JO)
Mentor 6a, Ma, Sv, Eng
jesper.olofsson@lasos.se

Malin Setterberg (MS)
Mentor 7a, 9b Ma, NO/TK
malin.setterberg@lasos.se

Lotta Cederberg (LC)
Mentor 8a, Slöjd, Bild
lotta.cederberg@lasos.se

Robin Croona (RC)
Mentor 7a, Musik, resurs
robin.croona@lasos.se

Sebastian Malm (SM)
Mentor 4/5, Idrott & Hälsa, So, Ma
sebastian.malm@lasos.se

Juan Carlos Alongi (JA)
Ämneslärare, spanska
juancarlos.alongi@lasos.se

Yngve Johansson (YJ)
Ämneslärare No, Tk
yngve.johansson@lasos.se 

Ingrid Wahldén

Skolsköterska
ingrid.wahlden@lasos.se
0418 33 25 60
0766 77 82 60

Ceit Ekdahl

Specialpedagog
ceit.ekdahl@lasos.se

Dragana Pribak

Kurator
dragana.pribak@lasos.se

Emma Antonsson

Studie och yrkesvägledare (SYV)
emma.antonsson@lasos.se

Alojz Lukic

Instruktör fotboll
alojz.lukic@lasos.se

Johan Hammarström
Instruktör ishockey
almagutten@hotmail.com

Nina Persson
Instruktör ridning
nina@lrk.nu
0768 – 50 83 18

Frågor eller funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar, vill veta mer om vår skola eller besöka oss.
Kontakta rektor Roland Schoultze (0418 – 33 25 58) roland.schoultze@lasos.se.

För nyanmälning av elev hänvisar vi till vår anmälningssida.

Besöksadress
Emaljgatan 1A, 261 43 Landskrona
Fakturaadress
Box 654, 261 25 Landskrona,  Organisationsnr: 556720-6239

Här hittar du skolan

Klagomålshantering till huvudman

Om du som vårdnadshavare (eller elev) vill framföra ett klagomål tar du i första hand kontakt med berörd personal, som ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling. Vill du föra ärendet vidare kontaktar du rektor. Rektor ansvarar då för att ditt ärende utreds och att det återkopplas till dig.

Om du upplever att du inte får gehör för ditt klagomål från personalen eller rektor, alternativt att ditt klagomål gäller rektors tjänsteutövning är du välkommen att kontakta vår styrelse på styrelse@lasos.se