Kontakt

Rektor

Fredrik Vigre
fredrik.vigre@lasos.se

070-859 35 36

Biträdande rektor

Tina Jönsson
kristina.jonsson@lasos.se


Petra Aronsohn (PA)
Administratör
petra.aronsohn@lasos.se
0766-77 82 55

Maria Nilsson
Specialpedagog och kurator
maria.nilsson@lasos.se

0766778258

Helena Sjösvärd
Skolsköterska
helena.sjosvard@lasos.se

Alena Filipovic (AF)
SYV / Resurs
alena.filipovic@lasos.se

Ann-Marie Andersson
Speciallärare
Ann-Marie@lasos.se

Pedagoger och övrig personal

Fredrik Vigre (FV)
Ämneslärare: Matte, Teknik
fredrik.vigre@lasos.se

Kristina Jönsson (KJ)
Mentor åk 8 och 9, Ämneslärare: Svenska, SO, NO
kristina.jonsson@lasos.se

Sebastian Malm (SM)
Mentor åk 6, Ämneslärare: Idrott & Hälsa, Matte, SO
sebastian.malm@lasos.se

Ellen Leinonen (EL)
Ämneslärare:Bild och slöjd
ellen.leinonen@lasos.se

Tanja Bansemer (TB)
Mentor åk 7, Ämneslärare:Tyska, Engelska
tanja.bansemer@lasos.se

Emi Blixt (EB)
Mentor åk 4/5, Ämneslärare: Svenska, SO
emi.blixt@lasos.se

Annie Bengtsson (AB)
Ämneslärare: Hemkunskap och slöjd
annie.bengtsson@lasos.se

Alvaro Colcha Silva
Ämneslärare: Spanska och musik
Alvaro.colchasilva@lasos.se

Sebastian Malm
Instruktör fotboll
sebastian.malm@lasos.se

Andre Svensson
Instruktör ishockey
Andre.svensson@lasos.se

Nina Hansson
Instruktör ridning
nina@lrk.nu
0768 – 50 83 18

Petri Manu
Instruktör Innebandy
Petri.manu@lasos.se

Emma Brorsson
Instruktör friidrott
Emma.brorsson@lasos.se

Johannes Sterner
Instruktör: Fortnite
Johannes.sterner@lasos.se

Frågor eller funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar, vill veta mer om vår skola eller besöka oss.
Kontakta Petra Aronsohn på 0766-77 82 55 eller petra.aronsohn@lasos.se .

Besöksadress
Emaljgatan 9-11, 261 43 Landskrona

Fakturaadress
Vagnmansgatan 25 26140 Landskrona,  Organisationsnr: 556720-6239

Klagomålshantering till huvudman

Om du som vårdnadshavare (eller elev) vill framföra ett klagomål tar du i första hand kontakt med berörd personal, som ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling. Vill du föra ärendet vidare kontaktar du rektor. Rektor ansvarar då för att ditt ärende utreds och att det återkopplas till dig.

Om du upplever att du inte får gehör för ditt klagomål från personalen eller rektor, alternativt att ditt klagomål gäller rektors tjänsteutövning är du välkommen att kontakta vår styrelse på styrelsen@lasos.se