Blockundervisning

I block ska skolans elever uppleva att skolans ämnen hänger ihop och att det berör deras vardag och framtid. Blockarbete är uppbyggt för att motverka stressade elever och istället förhöja glädjen av att studera. Undervisningen läggs upp och planeras i samarbete med samtliga undervisande lärare på skolan, som ser till att eleven kan se och känna en röd tråd genom hela sin skoldag och att allt de lär sig har ett samband. Undervisningen är av sedvanlig art och är inget temaarbete, då varje ämne berör Blockets innehåll i olika infallsvinklar.

Undervisning i block är inte schemabrytande, men elevens prestationer bedöms med olika ämnesglasögon.

“Syftet med blockarbete är att öka graden av måluppfyllelse för alla elever på skolan i ett system där samtliga elever är inkluderade. Genom att arbeta i block med språkinriktad undervisning förväntas möjligheten att alla elever på skolan ska vara inkluderade och få ta del av undervisning att bli större. Blockarbete ger eleverna en mer omfattande begreppsvärld som de kan orientera sig i. Utöver detta är avsikten att eleverna ska få en helhetssyn över sitt lärande och se att de olika skolämnena tangerar varandra.”

– Kristina Jönsson

Om det finns frågor och ett behov av mer information om Block, hör gärna av er.

kristina.jonsson@lasos.se

mob: 0708-593537

https://www.skolporten.se/app/uploads/2015/06/Undervisning_Larande_11_2015.pdf

BLOCK 1

4-6_Livet är summan av dina val – Google Dokument

7_Livet är summan av dina val – Google Dokument

8-9_ Livet är summan av dina val – Google Drive

BLOCK 2

4-5_I love Europe – Google Dokument

Då vårt namn flög över jorden – Google Dokument

Carpe diem – Google Dokument

Vem är du att bestämma över mig – Google Dokument

The great war – Google Dokument

BLOCK 3

https://docs.google.com/document/d/18VWi4FKduzNA8QhruYkrfYvZwMqth4JYM_TkyMPVk34/edit

BLOCK 4

Block 4 klass 4-5

klass 6 block 4

Block 4 klass 7

blovk 4 klass 8

block 4 klass 9

BLOCK 5

Block 5 klass 4-5

Block 5 klass 6

Block 5 klass 7

Block 5 klass 9

BLOCK 6

Klass 4-5

Block 6 Klass 6

Block 6 Klass 7

Block 6 Klass 8