21/9 Föräldramöte 18.00

Torsdagen den 21 september kl 1800-1930 är det föräldramöte för samtliga klasser. Vi samlas för en gemensam fika och information och går sedan till respektive klass. Vi uppskattar om ni meddelar till respektive mentor att ni kommer.